Kalkulator marży dla transakcji walutowych dokonywanych kartą

Wpisz dane, aby wyliczyć wysokość marży

Brak podanej kwoty.

Powyższy kalkulator prezentuje marżę walutową dla transakcji przy użyciu kart płatniczych wydanych przez Bank Nowy BFG S.A., w walutach państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Do obliczenia marży stosuje się najbardziej aktualne kursy wymiany walut organizacji płatniczych, Europejskiego Banku Centralnego oraz Banku dostępne w momencie wykonywania obliczeń. Ze względu na zmienność kursów walut marża może zmienić się w czasie i być inna w momencie wykonywania i rozliczania transakcji płatniczej w przyszłości.